Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning är kärnan i Pandox verksamhet och bygger på omsättningsbaserade hyreskontrakt med lång löptid, goda garantihyresnivåer och stabil intjäning. Hotellfastigheterna hyrs ut till hyresgäster som driver hotellverksamhet under olika varumärken. Förvaltningsfastigheternas andel av marknadsvärdet på Pandox totala fastighetsportfölj uppgår till drygt 80 procent.

                                                                                                    NH Collection Salzburg, renoverat och uppgraderat under 2021

Intäkter och driftnetto
Intäkter per land, Fastighetsförvaltning (2021)
26%
25%
20%
9%
7%
4%
2%
7%

Utveckling, MSEK20212020 
Intäkter2 4222 399
Driftnetto2 0272 018
Fastigheternas marknadsvärde52 21550 181
Direktavkastningskrav, %5,445,44
Antal hotell137136 
Antal rum29 46929 273

Läs om Pandox förvaltningsfastigheter

Operatörer och partners 

Största affärspartners

Affärspartners, andel av rum
37%
15%
12%
6%
6%
5%
4%
4%
11%