Pandox strävar efter att välja varumärken och samarbetspartners som stärker varje enskilt hotells profil, marknadsposition och verksamhet. Detta kräver ett brett nätverk av nationella och internationella hotellföretag med vilka Pandox kan samarbeta. För närvarande samarbetar Pandox med 20 olika välkända och väletablerade hotellvarumärken. Dessutom har Pandox etablerat och utvecklat ett antal egna oberoende hotellvarumärken.

Större delen av Pandox hyresgästbas utgörs av välrenommerade hotelloperatörer med starka hotellvarumärken. Hyresgästerna är dels hotelloperatörer som inriktar sig på Norden, t.ex. Scandic (den största hotelloperatören i Norden med mer än 200 hotell) och Nordic Choice, dels operatörer inriktade på andra regioner samt globala marknader, t.ex. Fattal (Leonardo), Rezidor (Radisson Blu), NH Hotels, och Hilton.