Pandox har sedan starten 1995 haft som mål att alltid samarbeta med de bästa operatörerna för varje enskilt hotell. Valet av operatör är ingen slump – bakom ligger en grundlig analys, djup kunskap och lång industriell erfarenhet.

Helt avgörande för Pandox framgång är de samarbeten som bolaget har med sina hyresgäster, vilka består av ett 30-tal hotelloperatörer och hotellvarumärken med olika karaktär och geografisk räckvidd i 15 länder. Här finns globala varumärken som Hilton, regionala varumärken som Scandic och lokala oberoende varumärken som Park Centraal Amsterdam.

Pandox strävan att skapa en diversifierad fastighetsportfölj märks inte enbart genom spridningen av hotell på inhemska, regionala och internationella städer. Ytterligare diversifiering uppnås också genom hotelltyp och affärsmix. Genom sitt fokus på stora fullservicehotell i goda lägen attraherar Pandox hotellfastigheter alla former av efterfrågan. Pandox största efterfrågesegment är affärsresenärer och möten, men andelen fritidsresenärer har ökat betydligt. Det följer av en generell ökning av fritidsresandet globalt men också gemensam utveckling – tillsammans med hyresgästerna – av nya hotellprodukter med en mer attraktiv fritidsprofil.