Operatörsverksamhet omfattar hotell Belgien, Tyskland, Kanada, Storbritannien och Finland. Det är hotellfastigheter som Pandox både äger och driver hotellverksamheten i under olika varumärken.

Hotellen drivs av Pandox i företagets ägda rörelsefastigheter. Rörelsefastigheternas andel av marknadsvärdet för Pandox totala fastighetsportfölj uppgår till cirka 14 procent.

Läs om Pandox rörelsefastigheter