Segmentet Operatörsverksamhet omfattar hotell Belgien, Tyskland, Kanada och Finland. Det är hotell som Pandox både äger och driver under olika varumärken.

Hotellen drivs av Pandox i företagets ägda rörelsefastigheter. Rörelsefastigheternas andel av marknadsvärdet för Pandox totala fastighetsportfölj uppgår till cirka 15 procent.

Läs om Pandox rörelsefastigheter