Segmentet Fastighetsförvaltning består av förvaltningsfastigheter som genom långtidskontrakt hyrs ut till marknadsledande regionala hotelloperatörer som Scandic och Nordic Choice, och till ledande internationella hotelloperatörer som Hilton och Rezidor.

Förvaltningsfastigheternas andel av marknadsvärdet på Pandox totala fastighetsportfölj uppgår till cirka 85 procent.

Därutöver förvaltar Pandox hotellfastigheter för externa ägares räkning, för närvarande nio hotell med sammanlagt 1 779 rum i Oslo (kommersiell och teknisk förvaltning) samt hotellfastigheten Pelican Bay Lucaya Resort på Bahamas med 186 rum (kommersiell förvaltning).

De åtta förvaltningsuppdragen i Oslo rapporteras under segmentet Fastighetsförvaltning medan Pelican Bay Lucaya Resort rapporteras under segmentet Operatörsverksamhet.

Förvaltningsarvodet uppgår till en procentandel av de årliga hyresintäkterna (Oslo-fastigheterna) respektive den årliga omsättningen (Pelican Bay Lucaya Resort).

Läs om Pandox förvaltningsfastigheter