Fastighetsförvaltning är kärnan i Pandox verksamhet och bygger på omsättningsbaserade hyreskontrakt med lång löptid, goda garantihyresnivåer och stabil intjäning. Hotellfastigheterna hyrs ut till hyresgäster som driver hotellverksamhet under olika varumärken. Förvaltningsfastigheternas andel av marknadsvärdet på Pandox totala fastighetsportfölj uppgår till cirka 84 procent.

Pandox hyresgästbas utgörs av välrenommerade hotelloperatörer med starka hotellvarumärken. Hyresgästerna är dels regionala operatörer, till exempel Scandic Hotels Group (den största hotelloperatören i Norden), Fattal (Leonardo, Jurys Inn), HR Group och Nordic Choice Hotels, dels globala operatörer, till exempel Hilton, Radisson och NH Hotels Group.

Därutöver förvaltar Pandox hotellfastigheten Pelican Bay Lucaya Resort på Bahamas med 186 rum (kommersiell förvaltning). Pelican Bay Lucaya Resort rapporteras under segmentet Operatörsverksamhet. Förvaltningsarvodet uppgår till en procentandel av den årliga omsättningen (Pelican Bay Lucaya Resort).

Läs om Pandox förvaltningsfastigheter