Värdeskapande i praktiken

Pandox har många verktyg för att skapa värde i portföljen och företaget arbetar strukturerat, metodiskt och ibland även opportunistiskt för att maximera lönsamhet och kassaflöde i hotellfastigheterna. Jonas Törner, SVP Business Intelligence, Erik Hvesser, SVP och affärsområdeschef Fastighetsförvaltning Nordics, och Martin Creydt, SVP och affärsområdeschef Fastighetsförvaltning International, berättar mer om hur de utifrån sina perspektiv arbetar för att ständigt förbättra Pandox värdeskapande.

Vad betyder värdeskapande för er?

Jonas: Pandox paradgren är att förvärva underpresterande hotell och därefter sätta in värdeskapande åtgärder för att lyfta lönsamheten – vare sig det gäller operationell produktivitet, investeringar och renoveringar, varumärkesbyte eller avtalsform. Vår verktygslåda är mycket stor.

Ett annat recept för värdeskapande är Pandox aktiva ägande genom hela värdekedjan, att med andra ord kunna driva hotell i egen regi eller i partnerskap – genom företrädesvis omsättningsbaserade hyresavtal – med starka operatörer. Vår förmåga att röra oss i hela värdekedjan minskar även Pandox totala riskprofil.

Martin: Vårt arbete innebär ständig analys, att kunna tänka nytt, tänka om – och i dessa processer är utifrån-in-perspektivet viktigt. För vissa hotellfastigheter räcker det inte med mindre åtgärder på ytan, utan det krävs också ett helhetsgrepp med omfattande renovering och ompositionering. För att kunna göra den grundliga analysen krävs kontinuerlig utvärdering av hotellets position, produkterbjudande,
gästsegment, möjligheter och risker, kombinerat med den breda och djupa hotellkunskap Pandox besitter.

Läs hela intervjun här.