Hotellmarknadens utveckling 2019

Hög efterfrågan globalt

Hotellkonjunkturcykeln följer normalt den globala ekonomiska utvecklingen. Därutöver påverkas hotellmarknaden av en rad specifika tillväxtfaktorer. Internationella ankomster ökade med 4 procent under 2019, både globalt och i Europa, trots en inbromsning i den globala konjunkturen i spåren av ökade handelspolitiska spänningar och en utdragen Brexitprocess.

RevPAR-utveckling årsvis (i lokal valuta).

 

  FY
2013
FY
2014
FY
2015
FY
2016
FY
2017
FY
2018
FY 2019
               
Montreal 6% 10% 7% 9% 12% -1% 4%
               

Europa

2% 6% 7% 2% 6% 5% 2%
London 1% 3% 2% -1% 4% 3% 4%
Bryssel 2% 3% 2% -18% 19% 12% 7%
Berlin 0% 5% 8% 4% 2% 7% 1%
Frankfurt  5%  -2%  9% -2%  4% -3% -3%
               
Stockholm 0% 2% 9% 8% -1% 2% 1%
Oslo 4% 1% 8% 3% 12% 1% -2%
Helsingfors -5% 2% 2% 7% 9% 3% 6%
Köpenhamn 6% 4% 11% 13% 2% 2% -3%

Källa: STR Global, Benchmarking Alliance, Statistics Finland