Marknadsöversikt 2019

Hotellmarknadens utveckling 2019

Hög efterfrågan globalt

Hotellkonjunkturcykeln följer normalt den globala ekonomiska utvecklingen. Därutöver påverkas hotellmarknaden av en rad specifika tillväxtfaktorer. Internationella ankomster ökade med 4 procent under 2019, både globalt och i Europa, trots en inbromsning i den globala konjunkturen i spåren av ökade handelspolitiska spänningar och en utdragen Brexitprocess.

RevPAR-utveckling årsvis (i lokal valuta). 

 FY
2013
FY
2014
FY
2015
FY
2016
FY
2017
FY
2018
FY
2019
        
Montreal6%10%7%9%12%-1%4%
        

Europa

2%6%7%2%6%5%2%
London1%3%2%-1%4%3%4%
Bryssel2%3%2%-18%19%12%7%
Berlin0%5%8%4%2%7%1%
Frankfurt 5% -2% 9%-2% 4%-3%-3%
        
Stockholm0%2%9%8%-1%2%1%
Oslo4%1%8%3%12%1%-2%
Helsingfors-5%2%2%7%9%3%6%
Köpenhamn6%4%11%13%2%2%-3%

Källa: STR Global, Benchmarking Alliance, Statistics Finland

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.