Marknadsöversikt 2019

Hotellmarknadens utveckling 2019

Hög efterfrågan globalt

Hotellkonjunkturcykeln följer normalt den globala ekonomiska utvecklingen. Därutöver påverkas hotellmarknaden av en rad specifika tillväxtfaktorer. Internationella ankomster ökade med 4 procent under 2019, både globalt och i Europa, trots en inbromsning i den globala konjunkturen i spåren av ökade handelspolitiska spänningar och en utdragen Brexitprocess.

RevPAR-utveckling årsvis (i lokal valuta). 

 FY
2013
FY
2014
FY
2015
FY
2016
FY
2017
FY
2018
FY
2019
        
Montreal6%10%7%9%12%-1%4%
        

Europa

2%6%7%2%6%5%2%
London1%3%2%-1%4%3%4%
Bryssel2%3%2%-18%19%12%7%
Berlin0%5%8%4%2%7%1%
Frankfurt 5% -2% 9%-2% 4%-3%-3%
        
Stockholm0%2%9%8%-1%2%1%
Oslo4%1%8%3%12%1%-2%
Helsingfors-5%2%2%7%9%3%6%
Köpenhamn6%4%11%13%2%2%-3%

Källa: STR Global, Benchmarking Alliance, Statistics Finland