Marknadsöversikt 2020

Hotellmarknaden har under 2020 starkt präglats av covid-19 och de restriktioner som införts av myndigheter i alla länder rörande allt från inrikes- och utrikesresande, riktlinjer för affärs- och mötesverksamheter till social distansering.

Ett år präglat av covid-19

Året inleddes med stabil efterfrågan och goda utsikter för hotellmarknaden. När en omfattande smittspridning – som inledningsvis förväntades vara begränsad till Kina – noterades i Europa och WHO uppgraderade covid-19 till en pandemi i mars, minskade efterfrågan i hotellmarknaden mycket kraftigt och snabbt. Hotellmarknaden i Europa nådde sin botten i mitten av april och påbörjade därefter en gradvis återhämtning genom återstoden av det andra kvartalet. I samband med att den europeiska semestersäsongen inleddes i juli, vilken sammanföll med vissa lättnader i nationella och internationella reserestriktioner, noterades en väsentlig ökning i efterfrågan framförallt drivet av inhemskt fritidsresande. Den positiva trenden från sommaren fortsatte in i oktober då en ny våg av smittspridning och myndighetsrestriktioner ånyo sänkte efterfrågan, vilket resulterade i en väsentligt minskad beläggning i hotellmarknaden under årets sista månader.

RevPAR-utveckling årsvis (i lokal valuta). 

 FY
2013
FY
2014
FY
2015
FY
2016
FY
2017
FY
2018
FY
2019
FY
2020
        
Montreal6%10%7%9%12%-1%4%-76%
        

Europa

2%6%7%2%6%5%2%-69%
London1%3%2%-1%4%3%4%-78%
Bryssel2%3%2%-18%19%12%7%-77%
Berlin0%5%8%4%2%7%1%-69%
Frankfurt 5% -2% 9%-2% 4%-3%-3%-72%
        
Stockholm0%2%9%8%-1%2%1%-69%
Oslo4%1%8%3%12%1%-2%-66%
Helsingfors-5%2%2%7%9%3%6%-71%
Köpenhamn6%4%11%13%2%2%-3%-76%

Källa: STR Global, Benchmarking Alliance, Statistics Finland