Pandox strävar efter en snabbrörlig, kreativ och affärsdriven företagskultur med stöd av spetskompetens och effektiva ledningssystem. Individerna gör Pandox unikt och vi arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling och karriärplanering.

Pandox företagskultur delar samma värdegrund som i handboll. Handboll är en av världens tuffaste sporter med hög intensitet och spänning, samtidigt som är det en mycket jämlik sport med lika många kvinnliga som manliga utövare. Lägg till det individuell frihet, ömsesidig respekt, förtroende, samarbete, kreativitet, passion och integritet så får vi Pandox Fair Play. En miljö där medarbetarna tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Vi kallar detta Pandox-andan.

Pandox-andan definierar vilka vi är, vad vid gör och hur vi gör det.


Medarbetarnöjdhet


Medarbetarnöjdhet mäts löpande i Operatörsverksamhet med strävan att ständigt förbättra utfallet. Under 2019 uppgick den genomsnittliga medarbetar nöjdheten (sammanvägning av olika mätningar från respektive hotell) i Operatörsverksamhet till 85 (79) procent. Målet är att inom tre år öka den genomsnittliga medarbetarnöjdheten till över 85 procent för hotell som ingått i Operatörsverksamhet ett år eller mer. Medarbetarnöjdhet är en funktion av många olika faktorer, men är ofta lägre i underpresterande  och nyligen övertagna hotell och högre i utvecklade och välpresterande hotell.

Handshake for growth event Scandic Star Sollentuna.png

Genom åren har Pandox-andan utvecklats till en tydlig värderdrivare. Alla Pandox-medarbetare är en del av den och de är viktiga ambassadörer för vårt företag.