Hotelism 2.0 by Pandox

Läran om värdeskapande i hotell i en värld i ständig förändring

Hotelism är läran om hur man genom lönsam och hållbar hotelldrift skapar och försvarar värde i hotellfastigheter. Hotelism bygger på renodlat fokus på hotellfastigheter, kunskapsfördel genom analys och insikter, aktivt ägande tillsammans med starka hotelloperatörer, fri rörelse över hotellvärdekedjan, riskspridning genom diversifiering, industriellt och långsiktigt perspektiv på värdeskapande samt en affärskultur som präglas av nyfikenhet och viljan att ha roligt.