Hotelism by Pandox

Läran om värdeskapande i hotell

Hotelism är läran om hur man genom lönsam och hållbar hotelldrift skapar värde i hotellfastigheter. Hotelism bygger på renodlat fokus på hotellfastigheter, kunskapsfördel genom analys och insikter, aktivt ägande tillsammans med starka hotelloperatörer, fri rörelse över värdekedjan, riskspridning genom diversifiering, industriellt och långsiktigt perspektiv på värdeskapande samt en affärskultur som präglas av nyfikenhet och viljan att ha roligt.