En robust hotellmarknad

Vd-kommentar från delårsrapporten januari-mars 2023.

Stabil efterfrågan och god tillväxt
Hotellefterfrågan i det första kvartalet var fortsatt stabil och positiv –
med hänsyn taget till hotellmarknadens historiska säsongsmönster där det första kvartalet normalt är det svagaste på året.

Pandox tillväxt var god och vårt kassaflöde var starkt. För jämförbara enheter ökade nettoomsättning och totalt driftnetto med 47 respektive 41 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, som var påverkat av pandemirestriktioner. Tillväxten var särskilt stark i Operatörsverksamhet.

Det första kvartalet inleddes avvaktande men efterfrågan ökade successivt och bilden av en robust hotellmarknad består. Utvecklingen var särskilt stark med tanke på de stora kapacitetstillskott som i skuggan av pandemin tillkommit på många marknader de senaste åren, till exempel i Köpenhamn och Helsingfors.

Högt affärstempo med fokus på värdeskapande
Vi har under kvartalet förvärvat The Queens Hotel Leeds i Operatörsverksamhet och Best Western Hotel Fridhemsplan i Fastighetsförvaltning. Båda förvärven har gjorts på attraktiva prisnivåer med god direktavkastning. Det känns särskilt roligt att ha gjort ett förvärv i Stockholm igen, i synnerhet som vi ser stor potential i hotellfastigheten vid Fridhemsplan. Vi har en lång och framgångsrik historia av att förvärva underpresterande hotellfastigheter och på olika sätt öka lönsamheten och värdet. Vårt fokus och vår specialisering är värdefulla styrkefaktorer särskilt i nuvarande marknad.

Transaktionsaktiviteten på hotellfastighetsmarknaden är av olika skäl låg och vår förvärvstakt är för närvarande lägre än vad vi skulle önska. För investeringar i befintlig portfölj är situationen bättre och vi ser goda möjligheter att fylla på med lönsamma projekt i samarbete med våra hyresgäster.

God finansiell ställning och goda bankrelationer
Pandox finansiella ställning förbättrades ytterligare i det första kvartalet och belåningsgraden sjönk till 46,2 procent. Justerat för betald utdelning i april var belåningsgraden 46,8 procent. Vi har enbart bankfinansiering med säkerhet i fastigheterna och lånen tas i lokal valuta. Vi har under kvartalet genomfört refinansieringar om cirka 5 200 MSEK på längre löptider. Som vanligt arbetar vi nära våra relationsbanker och långivare när det gäller refinansiering av kommande förfall.

Offensiva och proaktiva
Vår affärsmodell med rörliga intäkter ger ett effektivt skydd mot såväl inflation som högre finansieringskostnader. Tillsammans med en driven organisation och en stark finansiell ställning kan vi därmed både försvara oss offensivt och proaktivt utnyttja de affärsmöjligheter vi ser.

Så här långt i april har både hotellefterfrågan och snittprisutveckling varit god på de flesta marknader. Det finns fortsatt återhämtningspotential i affärsresande och internationellt resande samtidigt som mässkalendrarna på viktiga marknader är starkare än 2022. Vår försiktigt optimistiska syn på hotellmarknaden 2023 består.