Hotellbranschen är till sin natur säsongsstyrd. De perioder under vilka Pandox fastigheter genererar högre intäkter varierar från fastighet till fastighet, beroende framförallt på fastighetens läge och vilken kundbas fastigheten har.

Säsongsvariationer

Hotellbranschen är säsongsbunden till sin natur. De perioder som bolagets fastigheter redovisar högre intäkter varierar från fastighet till fastighet, främst beroende på läge och kundbas. Eftersom större delen av de kunder som bor på Pandox-ägda eller Pandox-drivna hotell är affärsresenärer, har bolagets totala intäkter historiskt sett varit högre under framförallt det andra kvartalet. Tidpunkten för semestrar och stora evenemang kan också påverka bolagets kvartalsresultat.