Här hittar du de senaste kvartalspresentationerna med tillhörande webbsändning. Kvartalspresentationerna är på engelska om ej annat anges.

Datum Presentation Webcast
29 april 2020 Kv 1 2020 Kv 1 2020
12 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019 Bokslutskommuniké 2019
24 oktober 2019 Kv 3 2019 Kv 3 2019
12 juli 2019 Kv 2 2019 Kv 2 2019
26 april 2019 Kv 1 2019  
14 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018  
25 oktober 2018 Kv 3 2018  
13 juli 2018 Kv 2 2018  
24 april 2018 Kv 1 2018  
15 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017  
10 november 2017 Kv 3 2017  
13 juli 2017 Kv 2 2017  
4 maj 2017 Kv 1 2017