Rapportarkiv

Här kan ni läsa Pandox finansiella rapporter.

 • 2019

  Årsredovisning 2019
  Den svenska versionen av Pandox årsredovisning 2019 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på www.pandox.se. Den svenska tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till aktieägare som så önskat under vecka 13. Årsredovisningen kan också beställas på www.pandox.

  Läs mer
  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari–mars 2019
  Interim Report Fortsatt lönsam tillväxt

  Januari–mars 2019 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 685 (621) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1,3 procent justerat för valutakurseffekter Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 583 (528) MSEK, 568 MSEK exklusive effekter av IFRS 16.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2019
  Interim Report Lönsam diversifiering

  April–juni 2019 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 783 (791) MSEK. Minskningen förklaras av förändrad redovisning fastighetsskatt om 30 MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 0,4 procent justerat för valutakurseffekter Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 704 (664)

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2019
  Interim Report

  En balanserad resultatutveckling Juli–september 2019 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 851 (810) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2,6 procent justerat för valutakurseffekter Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 761 (698)

  Läs mer
  Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2019
  Bokslutskommuniké

  Förstärkt paneuropeisk position Oktober–december 2019 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 810 (749) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 4,4 procent justerat för valutakurseffekter Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 716 (627) MSEK, 700 MSEK exklusive effekter av IFRS 16.

  Läs mer
 • 2018

  Årsredovisning 2018
  Den svenska versionen av Pandox AB:s årsredovisning för 2018 har publicerats på www.pandox.se. Den svenska tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till aktieägare som så önskat under vecka 13. Årsredovisningen kan också beställas på www.pandox.se eller på telefon 08-506 205 50.

  Läs mer
  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2018
  Interim Report Stabil resultatutveckling

  Januari-mars 2018 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 621 (474) MSEK. Ökningen var 0,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 528 (396) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2018
  Interim Report Lönsam tillväxt och god avkastning

  April–juni 2018 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 791 (568) MSEK. Ökningen var 0,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 664 (485) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2018
  Interim Report Ett stabilt kvartal

  Juli–september 2018 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 810 (589) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 698 (511) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2018
  Interim report God tillväxt och ökat substansvärde

  Oktober–December 2018 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 749 (571) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 627 (490) MSEK.

  Läs mer
 • 2017

  Årsredovisning 2017
  Den svenska tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till aktieägare som så önskat under vecka 12. Årsredovisningen kan också beställas på www.pandox.se eller på telefon 08-506 205 50. Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas finnas tillgänglig inom två veckor.

  Läs mer
  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2017
  Interim Report God tillväxt och hög dynamik

  Kvartalet januari – mars 2017 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 474 (386) MSEK. Ökningen var 9 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 396 (320) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2017
  Interim Report Fortsatt god tillväxt och lönsamhet

  Kvartalet april – juni 2017 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 568 (464) MSEK. Ökningen var 3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 485 (398) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2017
  Interim Report God tillväxt och hög effektivitet

  Kvartalet juli – september 2017 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 589 (479) MSEK. Ökningen var 4 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 511 (409) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2017
  Interim report

  Högt affärstempo och god vinsttillväxt Kvartalet oktober – december 2017 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 571 (458) MSEK. Ökningen var 3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 490 (368)

  Läs mer
 • 2016

  Årsredovisning 2016
  I årsredovisningen finns ekonomisk-, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation samlad med målet att beskriva Pandox på ett så heltäckande sätt som möjligt. Den svenska tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till aktieägare som så önskat under vecka 11. Årsredovisningen kan också beställas på www.

  Läs mer
  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2016
  Interim Report God underliggande tillväxt

  Kvartalet januari – mars 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 386 (332) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 320 (260) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2016
  Interim Report

  Stark utveckling för Fastighetsförvaltning Kvartalet april – juni 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 464 (388) MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 398 (312) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2016
  Interim Report Starkt kassaflöde och hög avkastning

  Kvartalet juli – september 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 479 (458) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 409 (403) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2016
  Interim report Stark avslutning på ett starkt år

  Kvartalet oktober – december 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 458 (365) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 368 (306) MSEK.

  Läs mer
 • 2015

  Årsredovisning 2015
  Den tryckta versionen distribueras inom kort till samtliga aktieägare och kan även beställas på Pandox webbplats. FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57 Anders Berg, Manager Investor Relations, +46 (0)76 095 19 40 Pandox AB (publ)

  Läs mer
  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2015
  Interim Report A strong quarter for Pandox

  Interim report January - March 2015 Revenue from Property management amounted to MSEK 331.9 (358.6), a decrease of 7.4 per cent, which is explained by the divestment of 15 hotel properties in April 2014. Adjusted for currency effects and comparable units, revenue increased by 3.6 per cent.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2015
  Interim Report Fortsatt god utveckling för Pandox

  Andra kvartalet April – Juni 2015 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 388,1 (380,2) MSEK. Avyttringen av 15 hotellfastigheter i april 2014 påverkar jämförelsen med en månad. Ökningen var 6,7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2015
  Interim Report Ett starkt tredje kvartal

  Kvartalet juli – september 2015 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 458 (380) MSEK, vilket inkluderar en engångsintäkt om 60 MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 403 (310)

  Läs mer
  Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2015
  Interim report God tillväxt och lönsamhet

  Kvartalet oktober – december 2015 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 365 (359) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 306 (289) MSEK.

  Läs mer