Covid-19-effekter för Pandox: Respond, Restart, Reinvent

Pandox strategiska ramverk för att hantera den akuta krisen, planera för återhämtningen och förstå hur hotellmarknaden kommer att se ut efter pandemin.

Respond

Åtgärder för att motverka den akuta krisen som covid-19 skapat:

Konstruktiv dialog med affärspartners
Pandox har under pandemin haft en god och öppen dialog med samtliga långivare och affärspartners.

Balansera intäkter och kostnader
Återkommande intäkter i form av kontrakterad minimihyra och fast hyra har i stort täckt Pandox totala kostnader genom pandemin.

Hålla hotellen öppna
Pandox har genom covid-19-pandemin hållit hotellen öppna i möjligaste mån för att hålla kontakt med den lokala marknaden och snabbt fånga upp efterfrågan när restriktioner minskar.

Agera för att försvara värdet i hotellfastigheterna
Pandox har kapacitet att ta över driften i hotellfastigheter som företaget redan äger, vilket Pandox gjort upprepade gånger genom åren.

Visa ett öppet, aktivt och närvarande ledarskap
Pandox har genom pandemin försökt hålla huvudet kallt, tänka konstruktivt och ha framtidsoptimism.

Restart

Efter en stor kris ser återhämtningen i princip alltid ut på samma sätt i hotellmarknaden. Det inhemska resandet har även denna gång lett återhämtningen.

1. Länder och städer öppnar. Restriktioner minskar gradvis.

2. Hotell öppnar upp

3. Inhemskt fritidsresande återvänder

4. Inhemskt affärsresande återvänder

5. Internationellt resande och större möten återvänder

6. Gruppresor återvänder

Reinvent

Att skapa insikt om hur hotellmarknaden kan komma att förändras efter covid-19 när det gäller till exempel:

  • Konsumtionstrender
  • Avtalsformer
  • Affärsmodeller
  • Distribution
  • Varumärken

Vilka de långsiktiga konsekvenserna av covid-19-pandemin blir är fortfarande för tidigt att säga. Klart är att vissa trender som kunde skönjas redan innan pandemin har accelererat, såsom ökad digitalisering i hotellen och ett mer hållbart och genomtänkt resande.

Pandox har en aktiv dialog och ett aktivt idéutbyte med aktörer i och utanför hotellbranschen för att förstå nya trender.
Pandox årliga Hotellmarknadsdag har sedan starten 1996 syftat till att samla branschens aktörer för att gemensamt förstå och diskutera hur hotellmarknaden kan komma att utvecklas.