1.    För information om Pandox börsintroduktion, vänligen följ instruktionerna nedan.

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Jag befinner mig för närvarande i:

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan eller Australien.