Nedan är Pandox största aktieägare.

 

 

 

Ägare

A-aktier

B-aktier

Kapital %

Röster %

Datum

Eiendomsspar AS

37 314 375

10 144 375

25,8%

36,6%

30 april 2020

Helene Sundt AB

18 657 188

4 889 187

12,8%

18,2%

30 april 2020

Christian Sundt AB

18 657 187

4 272 188

12,5%

18,0%

30 april 2020

AMF Försäkring & Fonder

 

18 721 942

10,2%

5,6%

30 april 2020

Swedbank Robur Fonder

 

9 177 163

5,0%

2,7%

30 april 2020

Lannebo Fonder

 

6 199 429

3,4%

1,9%

30 april 2020

Alecta Pensionsförsäkring

 

5 787 577

3,1%

1,7%

30 april 2020

Handelsbanken Fonder

 

5 657 854

3,1%

1,7%

30 april 2020

Fjärde AP-fonden

 

3 401 133

1,8%

1,0%

30 april 2020

Vanguard

 

2 647 905

1,4%

0,8%

30 april 2020

BlackRock

 

2 634 142

1,4%

0,8%

30 april 2020

Norges Bank

 

2 594 991

1,4%

0,8%

30 april 2020

ODIN Fonder

 

1 519 478

0,8%

0,5%

30 april 2020

APG Asset Management

 

1 431 143

0,8%

0,8%

31 december 2019

Tredje AP-fonden

 

1 181 789

0,6%

0,4%

30 april 2020

Summa 15 ägare

74 628 750

80 260 296

84,2%

91,8%

 
           

Övriga ägare

371 250 

28 589 703

15,8%

8,9%

 

 

 

 

 

 

 

Summa

75 000 000

108 849 999

100,0%

100,0%

 
           
Data sammanställd av Monitor. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.