Pandox aktieägare

Ägare A-aktier   B-aktier   Kapital % Röster % Datum
Eiendomsspar Sverige AB 37 314 375  

8 964 375

  27,6% 38,1%

30 jun
2018

Christian Sundt AB 18 657 187   4 042 188   13,6% 18,9%

30 jun
2018

Helene Sundt AB

18 657 188

  4 042 187   13,6% 18,9%

30 jun
2018

AMF Försäkring & Fonder     19 489 379   11,6% 6,1%

30 jun
2018

Swedbank Robur Fonder     9 735 853   5,8% 3,1%

30 jun
2018

Alecta Pensionsförsäkring     6 147 577   3,7% 1,9%

30 jun
2018

Länsförsäkringar Fonder     4 395 605   2,6% 1,4%

30 jun
2018

Handelsbanken Fonder     2 953 637   1,8% 0,9%

30 jun
2018

Lannebo Fonder     2 721 659   1,6% 0,9%

30 jun
2018

Fjärde AP-fonden     2 709 069   1,6% 0,9%

30 jun
2018

Norges Bank     2 030 866   1,2% 0,6%

30 jun
2018

BlackRock     1 966 730   1,2% 0,6%

30 jun
2018

Vanguard     1 905 434   1,1% 0,6%

31 maj 2018

AFA Försäkring     1 265 080   0,8% 0,4%

30 jun
2018

Catella Fonder     960 773   0,6% 0,3%

30 jun
2018

Summa 15 ägare 74 628 750   73 330 412   88,3% 93,6%  
               
Övriga ägare 371 250    19 169 587   11,7% 6,4%  
Summa 75 000 000   92 499 999   100,0% 100,0%  
               
Data sammanställd av Monitor. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.