Pandox aktieägare

Ägare A-aktier   B-aktier   Kapital % Röster % Datum
Eiendomsspar Sverige AB 37 314 375  

8 964 375

  27,6% 38,1%

31 dec
2017

Christian Sundt AB 18 657 187   4 427 188   13,8% 19,0%

31 dec
2017

Helene Sundt AB

18 657 188

  3 657 187   13,3% 18,8%

31 dec
2017

AMF Försäkring & Fonder     16 069 172   9,6% 5,1%

31 dec
2017

Swedbank Robur Fonder     9 394 295   5,6% 3,0%

31 dec
2017

Länsförsäkringar Fonder     6 624 030   4,0% 2,1%

31 dec
2017

Alecta Pensionsförsäkring     6 096 647   3,6% 1,9%

31 dec
2017

Handelsbanken Fonder     3 618 124   2,2% 1,1%

31 dec
2017

Norges Bank     2 114 622   1,3% 0,7%

31 dec
2017

Fjärde AP-fonden     1 825 256   1,1% 0,6%

31 dec
2017

BlackRock     1 682 463   1,0% 0,5%

31 dec
2017

Vanguard     1 527 649   0,9% 0,5%

30 nov
2017

AFA Försäkring     1 265 080   0,8% 0,4%

31 dec
2017

Cohen & Steers     1 035 105   0,6% 0,3%

30 nov
2017

Catella Fonder     991 999   0,6% 0,3%

31 dec
2017

Summa 15 ägare 74 628 750   69 293 192   85,9% 92,3%  
               
Övriga ägare 371 250    23 206 807   14,1% 7,7%  
Summa 75 000 000   92 499 999   100,0% 100,0%  
               
Källa: Monitor