Pandox aktieägare

Ägare A-aktier B-aktier Kapital % Röster % Datum
Eiendomsspar Sverige Holding AB 37 314 375

8 964 375

27,6% 38,1%

30 juni 2019

Christian Sundt AB 18 657 187 4 042 188 13,6% 18,9%

30 juni 2019

Helene Sundt AB

18 657 188

4 042 187 13,6% 18,9%

30 juni 2019

AMF Försäkring & Fonder   19 206 593 11,5% 6,0%

30 juni 2019

Swedbank Robur Fonder   9 798 391 5,8% 3,1%

30 juni 2019

Alecta Pensionsförsäkring   5 947 577 3,6% 1,9%

30 juni 2019

Lannebo Fonder   4 536 571 2,7% 1,4%

30 juni 2019

Länsförsäkringar Fonder   3 963 310 2,4% 1,2%

30 juni 2019

Handelsbanken Fonder   2 696 637 1,6% 0,8%

30 juni 2019

BlackRock   2 121 631 1,3% 0,7%

30 juni 2019

Norges Bank   2 118 303 1,3% 0,7%

30 juni 2019

Vanguard   2 076 118 1,1% 0,6%

31 maj 2019

Fjärde AP-fonden   1 802 171 1,1% 0,6%

30 juni 2019

Erik Selin   1 000 000 0,6% 0,3%

30 juni 2019

XACT Fonder   980 671 0,6% 0,3%

30 juni 2019

Summa 15 ägare 74 628 750 73 296 723 88,3% 93,6%  
           
Övriga ägare 371 250  19 203 276 11,7% 6,4%  
           
Summa 75 000 000 92 499 999 100,0% 100,0%  
           
Data sammanställd av Monitor. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.