Pandox aktieägare

Ägare A-aktier   B-aktier   Kapital % Röster % Datum
Eiendomsspar Sverige Holding AB 37 314 375  

8 964 375

  27,6% 38,1%

31 maj 2019

Christian Sundt AB 18 657 187   4 042 188   13,6% 18,9%

31 maj 2019

Helene Sundt AB

18 657 188

  4 042 187   13,6% 18,9%

31 maj 2019

AMF Försäkring & Fonder     18 783 356   11,2% 5,9%

31 maj 2019

Swedbank Robur Fonder     9 864 482   5,9% 3,1%

31 maj 2019

Alecta Pensionsförsäkring     5 947 577   3,6% 1,9%

31 maj 2019

Länsförsäkringar Fonder     4 143 699   2,5% 1,3%

31 maj 2019

Lannebo Fonder     4 119 831   2,5% 1,3%

31 maj 2019

Handelsbanken Fonder     2 796 637   1,7% 0,9%

31 maj 2019

BlackRock     2 212 069   1,3% 0,7%

31 maj 2019

Norges Bank     2 127 991   1,3% 0,7%

31 maj 2019

Vanguard     2 066 443   1,2% 0,7%

31 maj 2019

Fjärde AP-fonden     1 802 171   1,1% 0,6%

31 maj 2019

Erik Selin     1 000 000   0,6% 0,3%

31 maj 2019

AFA Försäkring     917 840   0,5% 0,3%

31 maj 2019

Summa 15 ägare 74 628 750   72 830 846   88,0% 93,5%  
               
Övriga ägare 371 250    19 669 153   12,0% 6,5%  
Summa 75 000 000   92 499 999   100,0% 100,0%  
               
Data sammanställd av Monitor. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.