Pandox aktieägare

Ägare A-aktier B-aktier Kapital % Röster % Datum
Eiendomsspar Sverige Holding AB 37 314 375

8 964 375

27,6% 38,1%

30 september 2019

Christian Sundt AB 18 657 187 4 042 188 13,6% 18,9%

30 september 2019

Helene Sundt AB

18 657 188

4 042 187 13,6% 18,9%

30 september 2019

AMF Försäkring & Fonder   20 152 309 12,0% 6,3%

30 september 2019

Swedbank Robur Fonder   9 690 911 5,8% 3,1%

30 september 2019

Alecta Pensionsförsäkring   5 487 577 3,3% 1,7%

30 september 2019

Lannebo Fonder   4 985 558 3,0% 1,6%

30 september 2019

SEB Fonder   3 432 533 2,0% 1,1%

30 september 2019

Länsförsäkringar Fonder   3 070 310 1,8% 1,0%

30 september 2019

Handelsbanken Fonder   2 696 637 1,6% 0,8%

31 augusti 2019

Vanguard   2 112 793 1,3% 0,7%

30 september 2019

Norges Bank   2  111 554 1,3% 0,7%

31 september 2019

Blackrock   2 009 837 1,2% 0,6%

30 september 2019

Fjärde AP-fonden   1 216 605 0,7% 0,4%

30 september 2019

Erik Selin   1 000 000 0,6% 0,3% 30 september 2019
Summa 15 ägare 74 628 750 75 015 374 89,3% 94,1%  
           
Övriga ägare 371 250  17 484 625 10,7% 5,9%  
           
Summa 75 000 000 92 499 999 100,0% 100,0%  
           
Data sammanställd av Monitor. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.