Pandox bildades 1995 av Securum och Skanska. I början bestod Pandox portfölj av 18 fastigheter och tre mindre hotellverksamheter. Idag omfattar Pandox's portfölj 156 hotellfastigheter i 15 länder, samt ytterligare ett hotell under förvaltningsavtal. 

Kort beskrivning av Pandox viktigaste förvärv och avyttringar genom åren:

2019
Pandox förvärvar sju hotellfastigheter i Tyskland för 290 MEUR. Hotellen är fullservicehotell i det övre mellanprissegmentet med en genomsnittsstorlek om 219 rum. Vidare förvärvas ett hotell i Hannover, Tyskland, samt ett hotell i Haag, Nederländerna, för totalt 83 MEUR. Pandox förvärvar också Hotel Maritim Nürnberg för 61 MEUR.

2018
Pandox förvärvar det ikoniska The Midlands Manchester i det övre premiumsegmentet med 312 rum för 102 MGBP samt det övre mellanklasshotellet Radisson Blu Glasgow med 247 rum för 39 MGBP. Scandic Ferrum i Kiruna avyttras för 286 MSEK.

2017
Pandox förvärvar 37 hotellverksamheter i Storbritannien och Irland för 800 MGBP i samarbete med Fattal Hotels Group. Efter organisering kommer Pandox att behålla 21 hotellfastigheter och Fattal Hotels Group förvärva 36 hotellverksamheter. När slutfört förväntas Pandox andel av total köpeskilling att uppgå till 680 MGBP.

Pandox förvärvar Hilton London Heathrow Airport T4 för 80 MGBP.

Pandox förvärvar Hotel Berlaymont i Bryssel för cirka 33 MEUR. 

2016
Pandox förvärvar sju hotellfastigheter, varav fyra i Tyskland, två i Österrike och en i Nederländerna, för motsvarande cirka 4 100 MSEK.

Pandox förvärvar Hilton Grand Place Brussel för 55 MEUR.

Pandox avyttrar 8 hotellfastigheter i Sverige för 850 MSEK.

2015
Pandox förvärvar 18 hotellfastigheter i Tyskland, huvudsakligen under varumärket Leonardo, för motsvarande cirka 3 700 MSEK. Pandox avyttrar Scandic Antwerpen för 16 MEUR.

2014 
Pandox avyttrar en portfölj med 14 hotell i Sverige till Fastighets AB Balder samt Hilton Docklands Hotel i London till H.I.G. Capital, för totalt cirka 2 700 MSEK.

2010
Pandox offentliggör förvärv av Norgani Hotels med en portfölj på 72 hotellfastigheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Transaktionsvärdet uppgår till nästan 10 000 MSEK. Genom förvärvet blir Pandox ett av Europas ledande hotellfastighetsföretag. 

2007–2008
Fortsatt internationell expantion med två hotellförvärv i Montreal i Kanada.

2005 
Bolaget avyttrade tolv hotellfastigheter till Norgani Hotels.

2004
De industriella investerarna Eiendomsspar AS och Sundt AS förvärvade bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande. Aktierna avnoterades därefter. Efter privatiseringen expanderade Pandox sin verksamhet i och med förvärvet att flera större hotell i Berlin, Bryssel, Basel, Köpenhamn, Stockholm och Malmö.

2000
Pandox expanderade geografiskt till andra delar av norra Europa genom förvärvet av Hotellus, Scandics fastighetsägande företag, med sammanlagt 16 hotellfastigheter.

Läs mer om Pandox historia här