Nedanstående tabell summerar Pandox skuldnyckeltal.

  Helår
2019
Helår
2018
Helår
2017
Helår
2016
Helår
2015
Helår
2014
Belåningsgrad, % 46,0 49,7  50,8  49,3 49,5 48,7
Räntetäckningsgrad, ggr 3,9  3,8 4,4  4,0 3,6 2,6
Genomsnittlig skuldränta, % -2,6 -2,6  -2,6  -2,6 -2,8 -3,6
Räntebärande nettoskuld, MSEK 29 191 27 421  25 474  18 324 15 376 12 587