Nedanstående tabell summerar Pandox skuldnyckeltal. 

Per 31 December 2017  Helår
2017
Helår
2016
Helår
2015
Helår
2014
Soliditet, % 36,7  39,7 38,6 38,1
Belåningsgrad, % 50,8  49,3 49,5 48,7
Räntetäckningsgrad, ggr 4,2  4,0 3,6 2,6
Genomsnittlig skuldränta, % -2,6  -2,6 -2,8 -3,6
Räntebärande nettoskuld, MSEK 25 474  18 324 15 376 12 587