Företagscertifikatprogram

Senast uppdaterat 2018
Rambelopp SEK 3 000 000 000
Löptid <1år
Valuta SEK
Gällande lagstiftning Svensk
Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Issuing and paying agent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Anslutna emissionsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ)
Central värdepappersförvaltare Euroclear Sweden AB

För köp och försäljning kontakta

DNB

Tel:

08-473 48 60

Handelsbanken

Stockholm

Göteborg

Malmö

Gävle

Linköping

Region Stockholm

Umeå

Tel:

08-463 46 50

031-743 32 10

040-24 39 50

026-17 20 80

013-28 91 60

08-701 28 80

090-15 45 80

Nordea

Stockholm

Göteborg

Malmö

Tel:

08-407 91 15

031-62 85 09

040-660 82 06

SEB

 

Tel:

08-506 231 73

08-506 233 68