Pandox är beroende av en kombination av aktiekapital och lån för att finansiera sin verksamhet, och är utsatt för olika finansiella risker.

Pandox strävar efter att uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad och samtidigt minimera risker relaterade till förändringar i räntenivåer, valutakurser samt lån.

På följande sidor kan du läsa mer om Pandox låneportfölj och finansiella riskhantering.