Vi vill bidra till social utveckling inom områden där vi har särskild kunskap.

Tillsammans med andra vill vi medverka till att långsiktigt skapa förutsättningar för en hållbar utveckling både när det gäller miljö och socialt ansvar. Pandox är initiativtagare till ett antal sociala samarbeten.