I Belgien samarbetar Crown Plaza Brussels med Röda Korset och erbjuder boende för hemlösa familjer under de kallaste vinterveckorna. I Tyskland har Hotel Berlin, Berlin ett samarbete med stadens kontakt- och rådgivningscentrum för hemlösa ungdomar, som omfattar olika stödinsatser.