Vårt bidrag till lokalsamhället

Under 2019 vidareutvecklades Pandox strategi för samhällsengagemang. Pandox vill bidra till lokalsamhället där företaget är verksamt och inom områden där Pandox medarbetare har särskild kunskap, kompetens eller intresse. Alla hotell i Operatörsverksamhet samt huvudkontoret ska därför stödja minst ett lokalt projekt. Val av organisation eller projekt ska dock beslutas av medarbetarna då äkta engagemang kommer från gräsrötterna. Under 2019 hade alla hotell utom två i Operatörsverksamhet lokala engagemang, vilket kommer följas upp under 2020. Exempel på projekt är att hjälpa hemlösa med mat, erbjuda praktikplatser för ungdomar med funktionsnedsättning etc.

Samarbete med Enbacksskolan

Under 2018 inledde Pandox ett samarbete med Enbacksskolan i Tensta. Syftet är att bredda elevernas kontaktnät på arbetsmarknaden och minska inträdesbarriärer i samhället genom att möjliggöra studiebesök och praoplatser. Pandox involverade Scandic Star Sollentuna i projektet som arrangerade så att 12 elever i årskurs åtta fick möjlighet att prova på olika yrken inom hotellbranschen på åtta olika Scandic-hotell. Under 2020 kommer projektet vidareutvecklas. Omsorgsbolaget Attendo och bemanningsbolaget Jurek kommer också att delta i samarbetet.

Enbacksskolan har två årliga temadagar som Pandox engagerar sig i. Under våren genomfördes en temadag med fokus på psykisk och fysisk hälsa. Den fd handbollsspelaren och tränaren Staffan Olsson talade om fysisk hälsa, vikten av rörelse och introducerade högstadieeleverna till handboll. För att underlätta för skolan att fortsätta aktivera barnen bistår Pandox med transporter så att barnen kan paddla kajak, bada och åka skidor. Pandox har under året även bidragit med finansiering till skolans podcastutrustning. I podcastform intervjuas organisationer i samhället som elever och föräldrar inte har en nära kontakt med. Syftet är att öka interaktionen. Podcastformatet fungerar som en kommunikationskanal för skolan och barnen till att nå ut till samhället och föräldrarna.

Under året startade Pandox även Pepper Foundation som är en plattform för att förverkliga de drömmar som eleverna på Enbacksskolan har. Först ut är en skräddarsydd skådespelarkurs för upp till tio elever där skådespelerskan Sara Sommerfeld lär ut skådespelarteknik och hur man skriver ett eget manus. Projektet avslutas med att barnen spelar upp en del av en pjäs för publik under vårterminen 2020.

I slutet av året genomfördes skolans andra temadag med fokus på mattraditioner som förenar. Elisabeth Johansson, ledamot i juryn för Årets Kock, föreläste om hur olika mattraditioner förenar och berikar oss, samt kan bidra till integration. En matlagningstävling genomfördes också där de tävlande var föräldrar, lärare, personal från Pandox och Scandic Star Sollentuna. Det vinnande bidraget blir ett stående inslag i lunchmenyn i skolmatsalen. Projektet ska under 2020 resultera i en kokbok.

Elisabeth Johansson med det vinnande laget i matlagningstävlingenstävligen på Scandic Star Sollentuna med Enbacksskolan

Deltagande i branschinitiativ

Pandox är medlem i European Public Real Estate Association (EPRA) som bland annat tillhandahåller viktiga fastighetsindex för kapitalmarknaden. Vår Director of Sustainable Business sitter även med i Visitas referensgrupp för hållbarhetsfrågor. Gruppen har som målsättning att bidra till att driva hållbarhetsagendan i hela besöksnäringen i Sverige.