Gästnöjdhet är resultatet av Pandox gästers utvärdering av hotellens utbud och service. Det är ett viktigt mått för hur väl hotellet lever upp till gästernas förväntningar. Pandox långsiktiga målsättning är att gästnöjdheten ska överstiga 80 procent när hotellet  har ingått i Operatörsverksamhet i mer än ett år. 2019 var gästnöjdheten 85 (83) procent.

Läs mer om hur vi arbetar med våra hotellgästernas säkerhet under gästsäkerhet och datasäkerhet inom Hållbara affärer

Gästnöjdhet

Vårt långsiktiga mål är att gästnöjdhet ska överstiga 80 procent för hotell som har ingått i Operatörsverksamhet i ett eller flera år. 2019 var gästnöjdheten 85 (83) procent.