Motiverade och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgång. Pandox strävar efter att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i branschen.

Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier


I Uppförandekoden för medarbetare finns fastställda riktlinjer för hur Pandox medarbetare ska agera på arbetsplatsen. Motiverade och kompetenta medarbetare är avgörande för företagets framgång. För att kunna vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i branschen erbjuder Pandox en utvecklande och fartfylld, men samtidigt trygg, arbetsmiljö där diskriminering och trakasserier inte är tillåtet. Inga händelser av diskriminering rapporterades under 2019. Det är viktigt för företaget att alla medarbetare har en stark moralisk kompass, tar egna initiativ och är självständiga. Detta då Pandox är en slimmad organisation som genomsyras av en entreprenörsanda där alla hjälps åt.


Nöjda medarbetare


2019 infördes en enhetlig medarbetarundersökning för anställda inom Operatörsverksamheten med syftet är att mäta medarbetarnöjdheten. Målsättningen på kort sikt är en medarbetarnöjdhet om 80 procent. Resultatet för 2019 blev 85 procent.

Inom Operatörsverksamhet var personalomsättningen för hotellanställda 22 procent. Personalomsättningen i Fastighetsförvaltning var 2 procent, vilket är lägre än genomsnittet för fastighetsbolag.


Diversifierad och inkluderande arbetsplats


Hotellbranschen präglas av mångfald både vad gäller nationalitet och ålder. Överlag finns det brister när det kommer till kvinnor på ledande befattningar. Under 2019 beslutade Pandox att båda könen ska vara representerade i rekryteringsprocessen till ledande befattningar. Av årets två nyrekryteringar till hotelldirektörer var en kvinna och en man. Den totala andelen kvinnliga hotelldirektörer i slutet av 2019 var 14 (7) procent.


Medarbetarutveckling


Personlig utveckling är kritiskt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vår ambition är att erbjuda alla anställda

  • utbildning
  • utvecklingsmöjligheter
  • karriärplanering

Under 2019 genomförde 66 prcent av medarbetarna utvecklingssamtal.


Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen


Alla medarbetare ska ha en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö. Riskbedömningar genomförs regelbundet. Identifierade risker är främst kopplade till byggarbetsplatser och fysiska risker i hotellverksamheten, exempelvis brand. Alla medarbetare får årligen utbildning, information och instruktioner kring hälsa och säkerhet. Pandox eftersträvar balans mellan arbete och fritid och uppmuntrar till fysisk aktivitet för att främja välbefinnande och prestation.


Pandox Movement


Ett viktigt initiativ som kombinerar arbete och nöje är Pandox Movement där medarbetare tillsammans utövar sport eller andra fysiska aktiviteter. Medarbetare uppmuntras att utmana sig själva och sätta ambitiösa mål som att delta i olika motionslopp, exempelvis Spring för Livet.

 

Innovativt ledarskapsprogram på Hotell Hubert

Var sjätte månad väljer Pandox ut en ny hotellchef för Hotel Hubert Grand Place i Bryssel baserat på kandidatförslag som hotellcheferna inom Pandox Operatörsverksamhet nominerat. Syftet med ledarskapsprogrammet är att ge medarbetare möjligheten till karriärutveckling inom företaget. 

Särskilt kvinnor och medarbetare i positioner som vanligtvis inte söker denna form av tjänst är i fokus. Programmet har pågått sedan hotellet öppnade i september 2018. Fram till och med december 2019 har hotellet haft tre olika hotellchefer.