Hållbart ansvar

Med storlek kommer ansvar och Pandox har dels ett inre ansvar för sina medarbetare och gäster, dels ett yttre ansvar för lokalsamhället där hotellen är belägna.

hållbart ansvar modell på svenska