Med storlek kommer ansvar och Pandox har dels ett inre ansvar för sina medarbetare och gäster, dels ett yttre ansvar för lokalsamhället där hotellen är belägna.