Hållbara verksamheter

Pandox långsiktiga ambition är att erbjuda gröna fastigheter i båda affärssegmenten samt erbjuda grön drift i Operatörsverksamhet. Målet är att skapa resurseffektiva fastigheter och resurseffektiv drift som minskar Pandox klimatavtryck samtidigt som företaget växer.

hållbara verksamheter modell på svenska