Fokusområdet hållbara affärer beskriver hur Pandox gör affärer på ett ansvarsfullt sätt och säkerställer att företagets medarbetare och leverantörer följer uppförandekoden, lagar, regler och praxis. Syftet är att bibehålla förtroendet för företaget och säkerställa en långsiktigt uthållig och hållbar tillväxt.