Pandox har som ambition att arbeta proaktivt för att minska vår miljöpåverkan och långsiktigt kunna erbjuda våra hyresgäster gröna fastigheter. Fastighetsinvesteringar med hållbarhetsfokus ökar inte bara energi­ och resurseffektiviteten utan säkerställer även fastighetens långsiktiga värde.

Gröna byggnader

Eftersom fastigheterna innebär den största miljöpåverkan för oss har vi under 2018 genomfört en pilotstudie på ett av hotellen i norra Sverige. Syftet var att analysera och utvärdera vilken hållbarhetscertifiering som passar vår fastighetsportfölj bäst. Analysen resulterade i beslutet att certifiera fem utvalda hotell enligt BREEAM – den mest etablerade standarden i Europa. Studien på de fem utvalda hotellen fortsätter under 2019 med målet att skapa ett underlag för huruvida vidare certifiering ska ske av hela fastighetsportföljen. Förhoppningen är att certifieringen inte bara leder till en effektivare resursanvändning och minskade driftskostnader, utan att fastigheterna också blir mer attraktiva för hyresgästerna.

Samarbete med starka aktörer för att minska miljöpåverkan

Vi har sedan 2017 samarbetat med Scandic i ett gemensamt investeringsprojekt med namnet Shark 2. Syftet med projektet är att uppgradera 19 Scandichotell i Sverige, Norge, Finland och Danmark och som en del i investeringen också minska hotellens miljöpåverkan. Ett exempel från Sverige är renovering av badrum på Scandic Grand Örebro, Scandic St Jörgen i Malmö och Scandic Park i Stockholm. Bland annat genomfördes byt av kranar och duschmunstycken som resulterade i en genomsnittlig minskning av vattenförbrukningen med 25 procent under 2018.

Gröna hyresavtal

Under året bjöd vi in våra största hyresgäster för att diskutera möjligheten att införa gröna hyresavtal. Ambitionen med de gröna hyresavtalen är att tillsammans hitta proaktiva lösningar för att minska fastigheternas miljöpåverkan. Tanken med gröna avtal baseras på att både fastighetsägare och hyresgäst är beroende av varandra för att kunna nå ett optimalt utfall vid exempelvis teknikinstallationer och underhåll. De gröna hyresavtalen innebär att investeringskostnader och kostnadsbesparingar delas mellan oss och hyresgästerna. Dialogen fortsätter under 2019 och ambitionen är att starta ett pilotprojekt kring detta.

Pandox hyresgästers vattenkonsumtion

179 liter

/gästnatt

Pandox hyresgästers CO2e utsläpp

40 999 ton

CO2e