Att bidra med kunskap, kompetens och resurser till de lokalsamhällen där vi är närvarande är en naturlig del av vårt bolagets ansvarstagande.

Stödja de samhällen där vi är verksamma

Vi vill bidra till de samhällen där vi är verksamma och inom de områden där vi har särskild kunskap, kompetens eller intresse. Vi uppmuntrar och stödjer också de hotell inom Operatörsverksamhet att driva egna lokala initiativ. Ett exempel är Hilton Brussels Grand Place som bland annat bidrar med praktikplatser för barn och ungdomar med särskilda behov. Pandox samhällsengagemang regleras i Uppförandekoden för medarbetare. Under 2019 kommer vi vidareutveckla den övergripande strategin för samhällsengagemang.

Hand the ball – ett projekt där värderingar möts

Pandox har sedan långt tillbaka starka band till sporten handboll, och våra värderingar ligger många gånger i linje med handbollens. Handboll står för rättvist spel och jämställdhet, och det är lika många tjejer som killar som utövar sporten. För att nå framgång behöver att alla lagmedlemmar samarbeta och individens utveckling stärker laget som helhet.

Tack vare de nära banden med sporten har Pandox blivit inbjuden att delta i Handbollens hållbarhetsprojekt "Hand the Ball", som är ett samarbetsprojekt mellan Handbolls­EM 2020 AB, Stockholms stad, Svenska Handbollförbundet och Handbollförbundet i Stockholm. Projektet omfattar sex olika skolor i Stockholm, och syftar till att uppmuntra barn och ungdomar från utsatta områden att delta i fysisk aktivitet och lagsport för att förebygga ohälsa på grund av fysisk passivitet.

Samarbete med Enbacksskolan

Genom "Hand the Ball"-projektet har vi inlett ett utökat samarbete med Enbacksskolan i Tensta. Pandox bistår med transporter till friluftsaktiviteter och erbjuder möjligheter för ungdomar att åka skidor och prova andra sporter. Förutom den fysiska aktiviteten ger projektet också eleverna en inblick i arbetslivet.

Under hösten 2018 organiserade Pandox tillsammans med Scandic Star i Sollentuna ett studiebesök där 23 elever från årskurs 8 träffade både personal och ledning på hotellet. Eleverna fick en introduktion till möjligheterna inom hotellbranschen och fick prova på olika yrken på hotellet. Under våren 2019 kommer dessa elever även få möjlighet att göra praktik på olika Scandic-hotell.

Studiebesök på Scandic Star Sollentuna med Enbacksskolan.

Deltagande i branschinitiativ

Pandox är medlem i European Public Real Estate Association (EPRA) som bland annat tillhandahåller viktiga fastighetsindex för kapitalmarknaden. Vår Director of Sustainable Business sitter även med i Visitas referensgrupp för hållbarhetsfrågor. Gruppen har som målsättning att bidra till att driva hållbarhetsagendan i hela besöksnäringen i Sverige.