Våra medarbetare är företagets viktigaste tillgång. Motiverade och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgång. Därför strävar vi på Pandox efter att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i branschen.

Nöjda medarbetare

För att attrahera och behålla medarbetare, strävar vi efter att skapa en positiv och öppen atmosfär där vår företagskultur baseras på

  • förtroende
  • samarbete
  • stolthet
  • ömsesidig respekt

Alla hotell i Operatörsverksamheten mäter kontinuerligt medarbetarnöjdhet.

En diversifierad och inkluderande arbetsplats

I Uppförandekoden för medarbetare finns fastställda riktlinjer för hur vi ska agera på arbetsplatsen. Som arbetsgivare vill vi erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och trakasserier, där alla anställda behandlas lika och med respekt. Vi tillhandahåller utbildning för att motverka diskriminering och trakasserier. En (1) händelse av diskriminering rapporterades under 2018, vilken har hanteras enligt hotellets rutiner.

Alla våra anställda har möjlighet att ansluta sig till en fackförening och delta i kollektiva förhandlingar. År 2018 omfattades 77 procent av de anställda av kollektivavtal.

Hotellbranschen är en diversifierad bransch, med ett stort antal nationaliteter och åldersgrupper representerade. Branschen står dock inför en utmaning när det gäller andelen kvinnor på ledande befattningar, en utmaning Pandox tar på största allvar.

Medarbetarutveckling

Personlig utveckling är kritiskt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vår ambition är att erbjuda alla anställda

  • utbildning
  • utvecklingsmöjligheter
  • karriärplanering

Under 2018 hade 693 medarbetare utvecklingssamtal. Vid nyanställning får alla medarbetare en introduktionsutbildning som bland annat omfattar Pandoxs policyer och en introduktion till hållbarhet. Vi kommer under 2019 utveckla och fördjupa den koncernövergripande online­utbildningen inom hållbarhet.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Alla medarbetare ska ha en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö. Vi genomför riskbedömningar regelbundet, och de risker vi identifierar är framförallt kopplade till byggarbetsplatser vid renoveringar samt fysiska risker kopplade till hotellverksamheten såsom exempelvis brand. Alla medarbetare får årligen utbildning, information och instruktioner gällande hälsa­ och säkerhet.

Pandox Movement

Vi anser att det är viktigt med balans mellan arbete och fritid och att fysisk aktivitet främjar välbefinnande och prestation. Ett initiativ som kombinerar arbete och nöje är Pandox Movement där medarbetare från olika delar av organisationen samlas och utövar olika sporter och fysisk aktivitet. Vi uppmuntrar våra anställda att utmana sig själva och sätta ambitiösa mål genom att till exempel anmäla sig till maratonlopp eller något annat som utmanar och utvecklar på ett positivt sätt.

Innovativt ledarskapsprogram på hotell Hubert

Var sjätte månad väljer Pandox ut en ny hotellchef för hotell Hubert baserat på kandidatförslag som hotellcheferna inom Pandox Operatörsverksamhet nominerat. Syftet med detta ledarskapsprogram är ge medarbetare möjligheten till karriärutveckling inom bolaget. Initiativet påbörjades i september 2018.