Pandox sju fokusområden bygger på hållbarhetsaspekter som har väsentlig betydelse för både Pandox och våra intressenter.

Baserat på Pandox intressentdialog och materialitetsanalys har de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna definiterats.  De hållbaretsaspekter som fastställts som mest väsentliga samman­fattas i följande sju fokusområden:

  • Gröna fastigheter
  • Grön drift
  • Hållbara leverantörskedjor
  • Ansvarsfulla affärer
  • Attraktiv arbetsplats
  • Gästupplevelse
  • Bidrag till lokalsamhället

GRI index

Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell standard för rapportering av hållbarhetsinformation. Pandox senaste rapport är från 2018.