Förutom att ta ett ekonomiskt och miljömässigt ansvar vill Pandox bidra till att främja social utveckling inom områden där företaget har särskild kunskap, kompetens och intresse. Detta kan även ske i partnerskap med andra. Pandox har startat samt stödjer ett antal sociala initiativ inom ramen för denna ambition.

Pandox youth handball movement, Kenya 
2012 startade Pandox tillsammans med MSG, en lokal kenyansk handbollsförening i staden Nyeri, nordväst om Nairobi, ett projekt för att skapa bättre framtidsmöjligheter för utsatta barn och ungdomar genom en meningsfull fritid. Syftet var att lägga grunden för en verksamhet som efter fem år skulle stå på egna ben. Pandox stöd består framförallt av finansiering av utbildning av ledare och handbollstränare samt att säkerställa att verksamheten har en tydlig plan vad gäller expansion, seriespel samt stipendieprogram för att möjliggöra studier, något som följs upp och utvärderas tillsammans med den lokala organisationen.

Sedan 2012 har antalet aktiva klubbmedlemmar vuxit från 400 till över 2 100. Därutöver har Pandox bidragit till årliga träningsläger för barn och ungdomar där handbollsträning kombinerats med information och rådgivning om relationer, HIV och hållbarhetsfrågor. I februari 2017 arrangerades Pandox Training Course för sjätte året i rad. Omkring 350 barn deltog i träningslägret 2017 som likt tidigare år anordnades i anslutning till landets största handbollsturnering. Under 2017 övergick projektet och verksamheten till att drivas i MSG:s egen regi.