CORNELIA M. KAUSCH
VP Pandox Development

”Pandox tror på individens förmåga att göra skillnad. Kulturen är affärsfokuserad men samtidigt öppen och ärlig med ett stort förtroende för den enskilde medarbetaren. Det är en nyfiken organisation som hela tiden vill bli bättre, inte bara i affärer utan också på sociala områden där företaget kan göra skillnad. På det sättet skapar vi värde för många olika intressenter.”

THÉRÈSE BLOMQVIST
Property Management Controller

”Pandox kan för mig sammanfattas i att se möjligheter, hitta lösningar och fatta snabba beslut. Jag fascineras av att vi som bolag har styrkan och modet att gå in i marknader där andra inte riktigt vågar. Det skapar möjligheter både för företaget och medarbetarna att utvecklas och växa.”

HELGE KROGSBØL
Senior Vice President, Director of Operations Nordics & Germany

”Pandox är för mig en unik organisation med en prestigelös positiv kultur, hårt arbetande kollegor och korta beslutsvägar. Jag uppskattar att människorna är viktigare än systemet och att de får både förtroende och stöd att lösa även svårare arbetsuppgifter. Idrottens värderingar om fair play är en del av vårt DNA och har skapat en företagskultur där vi tar oss an arbetsuppgifterna professionellt, med full kraft och med glimten i ögat.”