Pandox materialitetsanalys identifierar väsentliga hållbarhetsaspekter och fokusområden. 

Baserat på intressentdialogen har Pandox definierat väsentliga hållbarhetsaspekter och fokusområden för verksamheten i en materialitetsanalys. Resultaten har diskuterats och validerats under handledda seminarier med en bred grupp av ledande befattningshavare inom Pandox. På basis av extern och intern dialog har de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna definierats. Resultatet av materialitetsanalysen redovisas i nedanstående diagram.