Tillsammans med våra medarbetare, hotellgäster, hyresgäster och övriga affärspartners verkar Pandox för en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet är framåtriktat och bygger på engagemang hos både interna och externa intressenter. 

Våra intressenter har stor betydelse för vår affärsverksamhet, och vi arbetar för att öka förståelsen för vilka interna och externa förväntningar som finns på Pandox som arbetsgivare, hyresvärd, kund och affärspartner. Vi för en kontinuerlig dialog med våra intressenter och detta utbyte stärker vår förmåga att arbeta med vår hållbarhetsagenda och skapa värden i hela värdekedjan. Det hjälper oss också att få en bild av omvärldens förväntningar på Pandox. 

I början av 2016 bjöd Pandox in sina intressenter till en dialog för att identifiera hållbarhetsaspekter längs med hela värdekedjan. Genom en webbenkät med svar från 565 intressenter utvärderades väsentliga hållbarhetsfrågor både ur ett koncern- och hotellrörelseperspektiv, vilka utgjorde grunden för en materialitetsanalys.

Pandox intressenter:

  • Medarbetare
  • Hotellgäster (affärskunder, privatkunder och konferenskunder)
  • Leverantörer
  • Hotelloperatörer/affärspartners
  • Investerare och aktieägare
  • Analytiker
  • Medier
  • Intresseorganisationer
  • Samhälle