TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures ramverk

Pandox har inlett sitt arbete med att rapportera enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures ramverk (TCFD). Pandox tar ett första steg i årsredovisningen 2020 med ambitionen att rapportera fullt ut enligt ramverket i årsredovisningen 2021.