Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell standard för rapportering av hållbarhetsinformation. Pandox senaste rapport är för 2019.

Pandox GRI index