Agenda 2030

Pandox står bakom Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen som ska ha uppnåtts till 2030. Utifrån affärsmodellen och värdekedjorna har Pandox identiferat vilka globala hållbarhetsmål som verksamheten aktivt bidrar till.