Pandox Hotellmarknadsdag 2018 äger rum tisdagen den 20 november klockan 13.00 på Hilton Stockholm Slussen

Urbanisering och hotellsektorn

I dag pågår en ny typ av urbanisering i världen. Storstäderna blir allt fler och allt större. Från att ha varit framförallt knutpunkter för logistik (ofta genom sina hamnar) och varuproduktion har de utvecklats till dynamiska mötesplatser som svarar för en hög andel av innovationerna vad gäller nya teknologier och affärsmodeller. Den vibrerande sociala strukturen är en grogrund. Dessutom bygger en stor del av dynamiken i världsekonomin på samspelet mellan företag och individer i nätverk i vilka storstäder ingår.

Storstäderna är kraftfulla nav i en värld av ökat resande dit många åker för att uppleva atmosfären och ta del av det rika kommersiella och kulturella utbudet.

Storstädernas tillväxt har medfört ett antal problem. Fastighetspriser och levnadsomkostnader har stigit och gjort det dyrt för många människor och familjer att bo i en storstad. I delar av världen flyttar fattiga människor in från landsbygden till ett ekonomiskt och socialt utsatt liv i storstaden.

I takt med att storstäderna har utvecklats som turistmål har belastningen på den lokala infrastrukturen och stadsmiljön ökat, vilket inte sällan både lokalbefolkning och besökare upplever som besvärande.

För regionala centralorter och mindre städer är bilden mera blandad. Det finns många städer som är ekonomiskt dynamiska och som är intressanta för alla typer av resenärer. Men det finns också stagnerade städer. Hur mönstren ser ut är en viktig ingrediens i förståelsen av det urbana landskapet.

För hotellsektorn är det viktigt att förstå hur den urbana dynamiken ser ut eftersom den lägger grunden för sektorns tillväxt. Kunskap om värdeutvecklingen för hotelltillgångar och lönsamheten hos koncept och hotellformer i olika typer av städer är andra viktiga frågor.

Om detta skall vi tala på Pandox Hotellmarknadsdag 2018.

 

Varmt välkommen!

 

Anmäl dig till Hotellmarknadsdagen här