Pandox Hotellmarknadsdag är ett av Skandinaviens största och mest dynamiska kunskapsevent för hotellindustrin.

Pandox introducerade Hotellmarknadsdagen 1996, året efter företaget grundades. Sedan dess har marknadsdagen utvecklats till ett årligt återkommande arrangemang och en dynamisk mötesplats för hotellsektorn. Hotellmarknadsdagen hålls varje år i mitten av november på den Pandox-ägda hotellfastigheten Stockholm Hilton Slussen. 

Under dagen bjuds deltagarna på intressanta föredrag, goda tillfällen att nätverka och knyta nya kontakter inklusive middag i en trevlig miljö.


HOTELLMARKNADSDAGEN 2019
19 november

Vägar till en hållbar hotellvärld

För mer information om årets ämne klicka här!


HOTELLMARKNADSDAGEN 2018
20 november

Urbanisering och hotellsektorn

För mer information om årets ämne klicka här!


Hotellmarknadsdagen 2017
21 november

En dynamisk och osäker värld - Innebörd för hotellsektorn


För fullständig agenda (på engelska) klicka här!

 


Hotellmarknadsdagen 2016
22 november

Tillväxen i kinesisk turism och kinesiska hotellinvesteringar - en möjlighet och utmaning för västvärldens hotellindustri.


För fullständig agenda (på engelska) klicka här!


 

Hotellmarknadsdagen 2015
24 november

Makroekonomiska och politiska faktorer som påverkar och driver hotellindustrin.
För fullständig agenda (på engelska) klicka här!