Valberedning 2021

Den 8 september 2020 offentliggjordes följande ledamöter, utsedda av Pandox AB:s största aktieägare, i valberedningen inför årsstämman 2021.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

- Anders Ryssdal, Eiendomsspar AS (Valberedningens ordförande)

- Leiv Askvig, Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt

- Christian Ringnes, Styrelsens ordförande Pandox AB (publ)

- Dick Bergqvist, AMF

- Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende styrelsens sammansättning kan göra detta per e-post till valberedning@pandox.se eller per brev till Pandox AB, Valberedning, P O Box 15, SE-101 20 Stockholm, senast den 12 januari 2021.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 och kommer att publiceras på Pandox hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 12 april 2021.