Årsstämma 2022

Pandox årsstämma 2022 kommer att hållas den 12 april 2022 i Stockholm

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda 22 februari 2022. 

Pandox AB (publ)
Att. Styrelseordförande
Vasagatan 11, våning 9
101 20, Stockholm
Sverige