Pandox årsstämma 2017 hölls onsdagen den 29 mars 2017 klockan 10.00 på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm.

Kallelse
Kallelse till Pandox årsstämma publicerades måndagen den 27 februari 2017.
Kallelse till årsstämma i Pandox Aktiebolag (publ)