Pandox årsstämma den 10 april 2019 antog principer för hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2020.

Valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

- Anders Ryssdal, Eiendomsspar AS (Valberedningens ordförande)
- Jakob Iqbal, Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt
- Christian Ringnes, Styrelsens ordförande Pandox AB (publ)
- Lars-Åke Bokenberger, AMF
- Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende styrelsens sammansättning kan göra detta per e-post till valberedning@pandox.se eller per brev till Pandox AB, Valberedning, P O Box 15, SE-101 20 Stockholm, senast den 3 januari 2020.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 och kommer att publiceras på Pandox hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 3 april 2020.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelsens ordförande, +47 22 33 05 50