Pandox årsstämma den 9 april 2018 antog principer för hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2019.

Valberedning inför årsstämman 2019

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra största aktieägarna i Pandox per 31 juli 2018 tillsammans med styrelsens ordförande.

 


 

Valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019 har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

-  Anders Ryssdal, Eiendomsspar Sverige AB (Valberedningens ordförande)

-  Jakob Iqbal, Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt

-  Christian Ringnes, Styrelsens ordförande Pandox AB

-  Lars-Åke Bokenberger, AMF

-  Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@pandox.se eller brev till Pandox AB, Valberedning, P O Box 15, SE-101 20 Stockholm.

Årsstämman 2019 kommer att hållas den 10 april 2019 i Stockholm.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelsens ordförande, +47 22 33 05 50