Pandox årsstämma den 10 april 2019 antog principer för hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2020.

Valberedning inför årsstämman 2020

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i Pandox per 31 juli 2019, samt styrelseordföranden.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@pandox.se eller brev till Pandox AB, Valberedning, P O Box 15, SE-101 20 Stockholm.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelsens ordförande, +47 22 33 05 50