Ansvaret och arbetet i Pandox revisionsutskott respektive ersättningsutskott beskrivs på följande sidor.