Deltagande och ersättning 2022 

 NamnArvode, tkr Styrelsen Revisionsutskott Ersättningsutskott Finansutskott 
Christian Ringnes96814 av 14  2 av 2 5 av 5 
Jakob Iqbal47014 av 14  2 av 2  
Jon Rasmus Aurdal57514 av 14  4 av 4  5 av 5 
Ann-Sofi Danielsson57514 av 14  4 av 4    
Bengt Kjell87214 av 14  4 av 4   5 av 5 
Jeanette Dyhre Kvisvik42014 av 14     

Ersättning till styrelseledamöter
Styrelseledamöters ersättning för arbete i Pandox styrelse beslutas av bolagsstämman. Styrelseledamöter har enbart rätt att erhålla sådant arvode som beslutats om av bolagsstämman. Eventuell ytterligare ersättning kan dock utgå för tjänster som styrelseledamöter tillhandahåller Pandox inom deras respektive expertisområden utanför deras uppdrag som styrelseledamöter. Sådan ersättning ska vara marknadsmässig och regleras i ett konsultavtal som godkänns av styrelsen.