Deltagande och ersättning 2021 

 NamnArvode, tkr Styrelsen Revisionsutskott Ersättningsutskott Finansutskott 
Christian Ringnes945 14 av 14  2 av 2 5 av 5 
Jakob Iqbal460 14 av 14  2 av 2  
Jon Rasmus Aurdal560 14 av 14  4 av 4  5 av 5 
Ann-Sofi Danielsson560 14 av 14  4 av 4    
Bengt Kjell845 14 av 14  4 av 4   5 av 5 
Jeanette Dyhre Kvisvik410 14 av 14     

Ersättning till styrelseledamöter
Styrelseledamöters ersättning för arbete i Pandox styrelse beslutas av bolagsstämman. Styrelseledamöter har enbart rätt att erhålla sådant arvode som beslutats om av bolagsstämman. Eventuell ytterligare ersättning kan dock utgå för tjänster som styrelseledamöter tillhandahåller Pandox inom deras respektive expertisområden utanför deras uppdrag som styrelseledamöter. Sådan ersättning ska vara marknadsmässig och regleras i ett konsultavtal som godkänns av styrelsen.