Ansvaret och arbetet i Pandox revisionskommitté respektive ersättningskommitté beskrivs på följande sidor.