Pandox har allt sedan företaget bildades 1995 haft samma strategi och affärsmodell. Pandox investerar enbart i hotellfastigheter. Hotellfastigheter är ett tillgångsslag som skiljer sig från andra typer av fastigheter och som kräver specialistkunskap och aktivt ägande för framgångsrikt värdeskapande.

Pandox vision

Pandox’s vision är att vara ett av världens ledande hotellfastighetsbolag avseende specialistkompetens inom hotell- och fastighetsdrift.

Pandox strategi består av sex byggstenar:

1. Fokus på hotellfastigheter med attraktiv riskjusterad avkastning

Pandox fokuserar på hotellfastigheter med attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget investerar endast i hotellfastigheter och har följaktligen under de senaste 25 åren byggt upp en betydande erfarenhet när det gäller att identifiera, förvärva och ompositionera fastigheter inom denna tillgångsklass.

 2. Pandox kombinerar uthyrning med aktivt ägande

Pandox föredrar långsiktiga och omsättningsbaserade hyresavtal som ger synbara och stabila intäkter, lägre kapitalkostnad och minskade risker för bolaget. Dessa hyresavtal, i kombination med en aktiv ägarstrategi, skapar värde och möjligheter inom hela hotellvärdekedjan.

 3. Bred geografisk närvaro

Fokusering på enbart hotellfastigheter kräver en bred geografisk närvaro för att skapa de rätta förutsättningarna för tillväxt och för att dra nytta av den positiva dynamiken i den makroekonomiska omgivningen och konjunkturcykeln för hotell. Pandox äger idag hotell i 82 olika städer i 15 länder vilket lägger grunden för en god intäktsbalans från både internationell och inhemsk efterfrågan. 

4. Stora hotell på orter som attraherar fritidsresenärer och affärsresenärer

Pandox fokuserar på stora fullservicehotell på orter som attraherar både fritids- och affärsresenärer inom mellan- och högprissegmentet. Bolaget anser att sådana hotell erbjuder bättre affärsmöjligheter, samtidigt som de minskar risken. Bolaget anser att den minskade risken beror på det faktum att stora hotell generellt sett levererar starkare kassaflöden och historiskt sett har varit lättare att finansiera.

5. Investeringar i underpresterande hotellfastigheter

Pandox fokuserar på investeringar i stora, underpresterande hotell på strategiska platser, som kan renoveras, byggas om och/eller ompositioneras. Där kan bolaget dra nytta av sin expertkunskap och strategi avseende aktivt ägande. Detta skapar förutsättningar för goda finansiella resultat och långsiktigt värdeskapande. På senare år har Pandox förvärvat flera underpresterande hotell som därefter renoverats och ompositionerats, som till exempel The Hotel Brussels, Hotel Berlin, Berlin och Hotel Hubert Grand Place Brussels.

6. Varumärken och samarbetspartners som stödjer varje enskilt hotell

Pandox söker efter varumärken och samarbetspartners som stärker varje enskilt hotells profil, marknadsposition och verksamhet. Detta kräver att Pandox har ett brett nätverk av affärspartners med vilka bolaget kan samarbeta. Pandox samarbetar för närvarande med ett 20-tal välkända och väletablerade varumärken. Här ingår också oberoende hotellvarumärken som Pandox har skapat.