Sedan bolaget bildades 1995 har Pandox konsekvent tillämpat sin strategi och affärsmodell. Bolaget har sedan dess uteslutande investerat i ett tillgångsslag: hotellfastigheter. Den här typen av tillgång har utmärkande egenskaper som skiljer sig från andra typer av fastigheter och det krävs specialistkunskap för att kunna bedriva en aktiv ägandemodell.

Pandox vision

Pandox’s vision är att vara ett av världens ledande hotellfastighetsbolag avseende specialistkompetens inom hotell- och fastighetsdrift.

Pandox strategi består av sex byggstenar:

1. Fokus på hotellfastigheter med attraktiv riskjusterad avkastning

Pandox fokuserar på hotellfastigheter med attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget investerar endast i hotellfastigheter och har följaktligen under de senaste 20 åren byggt upp en betydande erfarenhet när det gäller att identifiera, förvärva och ompositionera fastigheter inom denna tillgångsklass.

 2. Pandox kombinerar uthyrning med aktivt ägande

Pandox föredrar långsiktiga och omsättningsbaserade hyresavtal som ger synbara och stabila intäkter, lägre kapitalkostnad och minskade risker för bolaget. Dessa hyresavtal, i kombination med en aktiv ägarstrategi, skapar värde och möjligheter inom hela hotellvärdekedjan.

 3. Bred geografisk närvaro

Fokusering på enbart hotellfastigheter kräver en bred geografisk närvaro för att skapa de rätta förutsättningarna för tillväxt och för att dra nytta av den positiva dynamiken i den makroekonomiska omgivningen och konjunkturcykeln för hotell. Pandox äger idag hotell i 82 olika städer i 15 länder vilket lägger grunden för en god intäktsbalans från både internationell och inhemsk efterfrågan. 

4. Stora hotell på orter som attraherar fritidsresenärer och affärsresenärer

Pandox fokuserar på stora fullservicehotell på orter som attraherar både fritids- och affärsresenärer inom mellan- och högprissegmentet. Bolaget anser att sådana hotell erbjuder bättre affärsmöjligheter, samtidigt som de minskar risken. Bolaget anser att den minskade risken beror på det faktum att stora hotell generellt sett levererar starkare kassaflöden och historiskt sett har varit lättare att finansiera.

5. Investeringar i underpresterande hotellfastigheter

Pandox fokuserar på investeringar i stora, underpresterande hotell på strategiska platser, som kan renoveras, byggas om och/eller ompositioneras. Där kan bolaget dra nytta av sin expertkunskap och strategi avseende aktivt ägande. Detta skapar förutsättningar för goda finansiella resultat och långsiktigt värdeskapande. På senare år har Pandox förvärvat flera underpresterande hotell som därefter renoverats och ompositionerats, såsom The Hotel Brussels och Hotel Berlin, Berlin.

6. Varumärken och samarbetspartners som stödjer varje enskilt hotell

Pandox söker efter varumärken och samarbetspartners som stärker varje enskilt hotells profil, marknadsposition och verksamhet. Detta kräver att Pandox har ett brett nätverk av nationella och internationella hotellföretag med vilka bolaget kan samarbeta. Pandox samarbetar för närvarande med 19 olika välkända och väletablerade varumärken. Där har Pandox etablerat och utvecklat ett antal egna oberoende hotellvarumärken.